Mieć z kim porozmawiać :)

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. – Ernest Hemingway   — W nagrodę za Twoją wytrwałość w kolekcjonowaniu pozytywnych cytatów – ebook ze wszystkimi cytatami, jakie ukazały się w tym biuletynie (całe pięćset sztuk) 🙂 http://www.pozytywnemysli.pl/czytelnia/pozytywne-cytaty-500/ hasło do strony:…