czego się nie wie :)

Jedną z podstawowych zasad mądrości jest wiedzieć, czego się nie wie. – John Kenneth Galbraith   — (…) Czy wiesz, dlaczego oraz w jakim stopniu Twoje szczęście zależy od relacji z innymi ludźmi? Niech “MY” będzie dla Ciebie inspiracją do próbowania nowych rzeczy, dzięki którym będziesz mógł poprawić swoje stosunki z innymi. Gotowość doskonalenia swoich…